konfrontacje teatralne

konfrontacje teatralne

November

Spektakl porusza uniwersalne problemy – poszukiwania szczęścia, upływu czasu.

theatre:

directed by:

country:

year: